Ujian Skripsi Ayu, Octa dan Aris

Ujian Skripsi Ayu Rahmanda (21601041058) bimbingan drh. Nurul Humaidah, M.Kes – Dr. Ir. Inggit Kentjonowaty, M.P.,  Ananda Octa Lutfia (21601041067) bimbingan Dr. Ir. Inggit Kentjonowaty, M.P. – Ir. Dedi Suryanto, M.P.  dan Aris Sujatmiko (21601041055) bimbingan Dr. Ir. Usman Ali, M.P – Ir. Hj. Sri Susilowati, M.M. akan dilaksanakan pada Hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 07.30, 09.30 dan 12.30 WIB by Zoom

CATEGORIES
Share This
× WhatsApp